Biofilm

Het drinkwater in de stal wordt verontreinigd door:

  • de temperatuur van de stal
  • medicatie gebruik
  • tijdelijke leegstand
  • lage waterdruk
  • drinken aan de nippels

 

Drinkwater en pathogene bacteriën

Door de verontreiniging komen bepaalde bacteriën in de leidingen. Deze vormen een biofilm die moeilijk afbreekbaar is door de gewone producten.

In biofilms voelen pathogene bacteriën zich thuis.

 

Effectief bestrijden van de biofilm in de leidingen

 

Laat Water Plus indruppelen in het water.

De biofilm wordt verwijderd en de bacteriedruk zal dalen. De dieren worden minder vatbaar voor ziektes en het gebruik van antibiotica zal dalen.

Dat is niet alleen maatschappelijk wenselijk, maar met het oog op de komende wetgeving ook van groot belang.

Wil je meer info?

Vorming van biofilm

 

  1. vasthechting
  2. vorming van slijmlaag
  3. groei
  4. verdere groei
  5. verspreiding

Hoe de leidingen reinigen bij aanvang?

 

Biofilm permanent verwijderen.

 

 

Zijn de leidingen sterk vervuild en heb je een gesloten systeem, dan kan je reinigen met de Probiotic Cleaner.

Deze wordt aan het water toegevoegd, in een periode dat er geen dieren in de stal zijn, en moet een 4-tal uur inwerken. Zijn de leidingen heel sterk vervuild, best het proces herhalen tot er geen vuil meer uit de leidingen komt.

Daarna de leidingen een paar keer goed doorspoelen.

 

Vervolgens Water Plus in het water laten meedruppelen. Er zal zich geen biofilm meer vormen en het water is onschadelijk voor de dieren, zowel voor biggen, kuikens, kalveren en veulens als voor de volwassen dieren.

Ook de melkkoeien mogen probleemloos van het water drinken.

 

 

Indien je geen gesloten systeem hebt kan je Water Plus onmiddellijk indruppelen in de leidingen, de biofilm zal traag loskomen, zonder gevaar voor de dieren. De volledige reiniging zal echter een 1 à 2 maanden in beslag nemen, afhankelijk van de bevuilingsgraad.

 

Om te vermijden dat de biofilm terug komt en ervoor te zorgen dat je kiemvrij water hebt, Water Plus altijd toevoegen aan het water.